Seneca : „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

vzdělávací program ŠD

Rychlost.cz - poptávka připojení

Vzdělávací program ŠD

heslo: „Jeden za všechny, všichni za jednoho“

Školní družina je místem, kde žáci tráví většinu volného času. Proto zde dětem v této době nabízíme pestré odpočinkové a zájmové činnosti - zejména výtvarné, sportovní, pracovní, hudební, literární, dopravní, společenské. Také podnikáme rozmanité vycházky s různým zaměřením. Naší náplní práce jsou takové činnosti konané s dětmi, které vedou k rozvíjení osobnosti dítěte, umožňují jejich seberealizaci a někdy také kompenzují případné školní neúspěchy. Snažíme se , aby se děti u nás ve školní družině cítily co nejlépe, měly zde pocit porozumění a bezpečí.
Vzdělávání v naší ŠD plně akceptuje ŠVP školy včetně jeho cílů a klíčových kompetencí. Zájmové vzdělávání ve školní družině naplňuje obecné cíle vzdělávání dané školským zákonem č. 561/2004 Sb.
V naší práci se zaměřujeme především na tyto cíle:

  1. Rozvoj žáka - jeho učení a poznání, osvojování si základů hodnot
  2. Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost
  3. Zařazování odpočinkových činností (klidové a aktivní) a přípravy na vyučování dle zájmu dětí
  4. Přátelská a vlídná atmosféra ze stran vychovatelek a dětí

Pro zájmové vzdělávání v naší ŠD jsme si připravili výchovně vzdělávací plán, který je sestaven na dobu vzdělávacího cyklu. Je vodítkem pro naši práci s dětmi. Vycházíme z něho a s jeho pomocí vytváříme měsíční plány výchovné práce.

Dokument „Školní vzdělávací program pro školní družinu“ je k nahlédnutí u vychovatelek ve školní družině nebo v kanceláři školy.

Převzato z hlavních stránek naší školy.

 
© prvnaci.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist