Seneca : „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

PODROBNĚJŠÍ ZPRÁVY

Rychlost.cz - poptávka připojení
   

18.12.

Upřesňuji několik informací k nácviku násobilky:

1) Dítě musí znát násobky. Bez toho by nebylo schopné písemně

dělit.

2) Spoje násobilky trénujte, aby je dítě umělo zpaměti.

Vše se časem ustálí, ale jen za předpokladu individuální

domácí přípravy.

 

 

Metodická pomoc rodičům při psaní diktátu vět.

- pokud má dítě problém s vybavení správného psacího písmene,

  použijte tabulku písma, kterou jsem Vám poskytla nebo i jinou,

  kterou máte doma

- nejprve přečteme celou větu, výrazněji oddělujeme jednotlivá slova

- dítě si musí uvědomit, kolik slov věta má

- diktujeme po jednotlivých slovech, dítě řekne písmena, která bude psát

- po napsání celého diktátu, si dítě nejprve samo kontroluje

- znovu přečteme diktát, upozorníme např. na velké písmeno na začátku věty,

  tečka za větou, pokud je třeby upozorníme na znaménka: např. máš napsáno

  drápy nebo drapy? na špatně napsané písmeno...

4.5.

Pavučiny

Pavučina je didaktické aritmetické prostředí pro žáky 1. stupně ZŠ,

které má význam v tom, že žáci:

- odhalují vazby mezi šipkami, které pak využívají pro řešení

  těchto úloh

- procvičují aditivní operace, které se řetězí

- získávají zkušenosti s aritmetickými posloupnostmi

  a součtem několika členů těchto posloupností

- jedná se o propedeutiku lineárních rovnic

 

Jedná se o o propletená „vlákna“ s barevnými šipkami.

Přitom šipky stejné barvy mají stejnou hodnotu a šipky

různých barev mají různou hodnotu. Šipka vždy směřuje

k většímu číslu, tedy jde ve směru sčítání,

naopak ve směru odčítání.

Přínos pro rozvoj žáka:

- procvičování početních operací

- rozvíjení logického myšlení

- poznávání číselných vztahů

Sčítání a odčítání do 20 není v metodě Hejného věnována žádná pozornost. Děti si mají vytvořit svůj způsob, jakým tyto početní operace budou provádět. Po zkušenostech, které se mi vůbec nelíbily, bych ráda děti naučila počítat do 20 s přechodem tak, jak tomu je v klasické metodě, aby pak zdárně mohly navázat ve druhém ročníku.

V Hejného metodě v podstatě chybí ucelený metodický postup, umožňující dítěti si vytvořit trvalou představu číselné řady a způsobu početních operací v ní. Hejný předpokládá, že dítěti to „nějak dojde“, utvoří si svůj systém počítání, že se děti budou učit od sebe navzájem. Ve skutečnosti tomu tak zcela není. Ve srovnání s klasickou metodou úroveň počítání zaostává a je pak i problematicky použitelná v matematických prostředích, která jsou výborná na logické myšlení. Nelze však předpokládat, že po absolvování Hejného metody, budou všechny děti skvěle logicky myslet.

Metodický postup se opírá vždy o názor. Je jedno, jaký si dítě vybere – prsty, páseček, počítadlo, kolečka...Manipulací s názorem si dítě osvojí počáteční způsob, jak na to. Názor se postupně vytrácí, u každého jindy a jinak. Spoje sčítání odčítání do 20 jsou důležitým základem pro další počítání do 100, 1000 atd. Pokud je umí bez přemýšlení a natrénují je podobně jako je tomu u násobilky, pak máme úspěšně nakročeno k matematice v dalším ročníku. Toho dosáhneme jedině vytrvalým tréninkem. Aby dítě mohlo úspěšně pracovat v matematických prostředích (součtové trojúhelníky, čísla neposedové, hadi, autobus, děda Lesoň atd.), musí umět počítat.

Takže uvedu metodický postup, jak na to. Není to pro žádného z vás novinka, to jste se jako děti učili (i v množinové metodě 70. – 80. let).

  1. Orientace v číselné řadě  0 -10, později 11 -20 (lineární uspořádání)

Nyní máme natrénováno do deseti a tak do 20 děti zvládají intuitivně.

 Dítě si musí být jisté, co je před/za uvedeným číslem (to jsou všechna čísla v daném číselném oboru)

a co je hned před/za uvedeným číslem (to je pouze jedno číslo).

Které číslo patří mezi uvedená čísla.

Která čísla představují větší/menší počet.

Porovnávání čísel (více, méně, stejně)

  1. Počítáme bez přechodu desítky v oboru 0 – 10

To trénujeme od začátku školního roku.

  1. Orientace v číselné řadě 11 – 20.

Viz výše.

  1. Dočítání do 10.

Máme na stěně dvojice sčítanců, které dají 10. To je potřeba při  + - do 20 s přechodem 10.

Trénujeme tak, že řeknu číslo z číselného oboru 0 - 10 a dítě poví/napíše kolik chybí do 10.

  1. Rozklady čísel 1 – 10 na dva sčítance.

To je rovněž potřeba při  + - do 20 s přechodem přes 10.

  1. Následuje + - typu 10 + 5, 15 - 5

S tím nemívají děti problémy.

  1. Dále následuje + -  typu 13 + 2, 15- 2

Zde už se nám zúročí znalost + - do 10.

Dítě vůbec nepoužije desítku a početní operaci provádí v řádu jednotek: 13 + 3 =10 + 6 = 16

Pojem desítek a jednotek se zavádí nejlépe přes peníze -      desítka = jedna desetikoruna

                                                                                                 jednotky = „jednokoruny“

Pojem desítek a jednotek po dětech zatím nepožadujeme.

Je pouze prostředkem pro pochopení a postupně se zavádí ve druhém ročníku.

  1. Nyní dojdeme k nejtěžší části :

 

a/ sčítání přes desítku pomocí rozkladu, viz obrázky níže

(rozklikněte jako fotku)

20200127_174756.jpg
20200127_120443.jpg
20200127_174327.jpg

b/ odčítání přes desítku pomocí rozkladu, viz obrázky níže

20200127_174419.jpg
20200127_174522.jpg
 
© prvnaci.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma
počítadlo toplist