Seneca : „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

VÍTEJTE NA STRANKÁCH DRUHÁKŮ

27.10.

Vžení rodiče,

vzhledem k tomu, že pokračujeme v distanční výuce,

potřebovala bych se s Vámi domluvit na některých záležitostech.

 

1.

V úterý 3.11. v době od 14 do 16 hodin je třeba, abyste se dostavili do školy,

konkrétně do naší třídy na 1. stupni, kde na Vás budu čekat. (Můžete se domluvit

s jinými rodiči a donést i odnést věci pro jiné dítě.)

Potřebuji od Vás donést: žákovskou knížku, sešit na distanční výuku

Předám Vám: jiný sešit na distanční výuku, další díl pracovního sešitu na M,

                        učebnici na český jazyk

Žákovské knížky si nechám celou dobu distanční výuky u sebe a budu děti

průběžně hodnotit jak slovně, tak známkami či obrázky.

Zároveň žádám o doplnění omluvenek absencí do 13.10.

2.

Omlouvání:

Pokud se dítě neúčastní online výuky, stačí napsat sms, abychom na ně nečekali.

I to, že se dítě učí podle pokynů na webu nebo Teams, je splnění distanční výuky.

3.

Doporučená procvičování:

Český jazykwww.skolakov.eu

- význam slov - slova protikladná, nadřazená , podřazená...

- druhy vět

- Příhody medvídka Pú

- Z pohádky do pohádky

Matematika:

www.skolakov.eu - kdo potřebuje

číselná řada 0 - 100

sčítání a odčítání do 20 s přechodem

všichni:

www.matika.in - všechna známá matematická prostředí

Pro větší zájemce o matematiku, placená aplikace ke stažení (499 Kč)

matemag.cz

4.

Pokud dítě něčemu nerozumí:

Domluvte si se mnou individuální hodinu na Teams, vysvětlím a proberu

s dítětem problematickou látku.

V případě dalších dotazů jsem Vám k dispozici obvyklým způsobem.

5.

Během distanční výuky je třeba neopomíjet psaní a čtení, které děti hodně potřebují.

Budou dostávat i další kratší domácí práci, kterou splní podle vašich časových možností

ne ze dne na den.

Úkoly z výchov budou dlouhodobějšího charakteru, stejně jako na jaře.

Proto bude potřeba úkolníček, aby si děti pečlivě úkoly poznamenaly.

Tato práce bude uvedena v příslušném dni pro děti, které ten den nebyly online.

 

Moc děkuji za spolupráci. Chápu, jak náročné je skloubit zaměstnání a učení doma.

S přáním pevného zdraví Dana Balcerová

 

22.10.

Na zítřejší výuku 23.10. si děti připraví:

pracovní sešity z M, Č, Prv; malý sešit na distanční výuku,

penál, pastelky, Děti z Bullerbynu

28.9.

Žádám rodiče, kteří se na jaře nepřihlašovali k online výuce, aby si přihlášení

provedli podle návodu na stránkách školy: kontakt - online výuka. Zde je podrobný

návod k připojení. Přihlašovací údaje pro Vaše dítě máte stále v podrobnějších informacích.

V případě online výuky z důvodu krátkodobé karantény po Vás nebudu požadovat nic víc,

než připojení v danou dobu s dětmi, aby se mohly účastnit výuky.

V případě problémů s technikou a připojením se, prosím, obracejte na pana ing. Nováka,

jehož mailovou adresu máte uvedenou v návodu.

 

Procvičování matematiky je možné na www.skolakov.eu - + - do 100 bez přechodu desítky.

Zatím pracujeme pouze do 30. Kdo má problémy s orientací v číselné řadě do 30, pak

jsou vhodná cvičení - číselná řada 0-100.

 

14.9.

 

www.matika.in.cz - naše třída

Po domluvě na třídní schůzce jsem pro děti založila třídu.

Přihlašovací údaje:

ZŠ Ch.G.M.Lány,2

kód: medabrumik

Postup:

Zadejte do vyhledavače výše uvedenou webovou stránku.

Přihlašte dítě podle návodu v sekci - Návody pro učitele/rodiče.

1. Jak přihlásit/zaregistrovat dítě?

- postupujte podle jednoduchého návodu, který je zde uveden ☺

Přihlašte klasicky jménem a příjmením.

 

Zatím to necháme rozjet, později si třeba zkusíme dát tady

práci pro rychlé děti. Uvidíme, jak se to bude líbit.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© prvnaci.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky