Seneca : „Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“

VÍTEJTE NA STRANKÁCH DRUHÁKŮ

10.1.

Jak jsme na tom s učením.

Vážení rodiče,

ráda bych Vás ve stručnosti informovala, jak se nám ve škole daří.

Ve všech přemětech jsme podle plánů, což je v dnešní době velké plus.

 

Čeština - probíráme  i/y po měkkých a tvrdých souhláskách, do konce ledna budeme stále hodně

procvičovat. Děti pěkně čtou, čtení je baví. Nyní vítězí Děti z Bullerbynu, což neznamená,

že se nevěnujeme literatuře, jak máme. Děti odmítají čítanku a už se zajímají, jakou další knížku

budeme číst .

Matematika - stěžejní je sčítání a odčítání do 100 přes desítku a násobilka. 

Je  potřeba stále sčítání a odčítání do 100 procvičovat, proto budou

dostávat procvičování i domů.  Násobilku si osvojují individuálním tempem.

Máme na to celé druhé pololetí. (Dělení ve druhé třídě není.) Obojí dovednosti

se promítají do různých matematických prostředí.

Prvouka - probíráme témata ve sledu, v jaké jsou v pracovním sešitu. Na konci každého

tématického celku je souhrnné opakování "Já to hravě zvládnu". Na náročnější 

opakování dostanou prostor připravit se i doma. Poslední téma o zimě zvádly děti

opravdu hravě.

 
© prvnaci.wobo.cz - vytvořte si také své webové stránky